Dzień dobry!
Jeszcze tylko 5 dni dzieli nas od Jurajskiego Orientu – rajdu na orientację, który odbywać się będzie w pięknych klimatach Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

Przychylając się do próśb napływających od Państwa zmieniamy zapis w Regulaminie Rajdu.

Regulamin zmienia się w następujący sposób:
– wykreśla się zapis: „Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym”;
Zmienia się zapis:
„Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;” na: „Zaleca się wyposażenie uczestników
w kask sztywny, mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;”

Pamiętajcie – bezpieczeństwo ponad wszystko i rekomendujemy start w rajdzie w kasku sztywnym jednakże idąc za Waszymi sygnałami wprowadzamy ten element jako zalecany a nie obowiązkowy.

Do zobaczenia na rajdzie!