TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Cykl Rajdów na Orientację „Łebski Orient” zwany dalej Rajdami odbędzie się od 2 sierpnia 2016 do 6 sierpnia w Łebie, w każdy wtorek, czwartek, sobotę.
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Łeby i okolic.

CELE IMPREZY
– popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu;
– propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
– promocja Łeby i okolic;
– zacieśnianie więzi rodzinnych w ramach wspólnej rywalizacji;
– wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników.

BAZA RAJDU:
Bazą rajdu będzie:
Wypożyczalnia rowerów przy InterCamp 84,
ul. Turystyczna 8A,
Łeba

ORGANIZATOR:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rowerowanorka.pl

PATRONAT:
Burmistrz Miasta Łeba

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia posiłek (obiad) po Rajdzie.

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru 2 trasy:
• Piesza (około 10 km).
• Rowerowa (około 20 km).

KLASYFIKACJA:
Uczestnicy na poszczególnych trasach będą klasyfikowani w kategoriach:
– junior;
– mężczyźni;
– kobiety.

HARMONOGRAM IMPREZY:
2 sierpnia, 4 sierpnia, 6 sierpnia, 9 sierpnia, 11 sierpnia, 13 sierpnia.
10:00 – 15:30 – praca sekretariatu rajdu – zapisywanie uczestników oraz wydawanie pakietów startowych
16:00 – odprawa techniczna i start rajdu;
– 16:00 – 19:00 rywalizacja zawodników na trasie pieszej oraz rowerowej (limit czasu
3 godziny);
19:45 – podsumowanie i ogłoszenie wyników rajdu – dekoracja najlepszych uczestników.

PUNKTY KONTROLNE:
Punkty kontrolne (PK) będą oznaczone w terenie biało-pomarańczowymi lampionami z perforatorem, numerem oraz kodem punktu. Obecność uczestnika na punkcie będzie potwierdzana na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej lub spisanie informacji na kartę. Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście. W komunikacie startowym ogłoszonym przed rozpoczęciem rajdu będzie podana ilość punktów kontrolnych oraz inne ważne informacje dotyczące rajdu.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna,
• Zaleca się wyposażenie uczestników w kask, mapnik, licznik kilometrów, kompas i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 19.30;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy do godz. 15:00 w dniu rajdu lub zarejestrowanie się w bazie rajdu w dniu rajdu w godzinach 10:00-15:30.
• Dokonanie opłaty startowej w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
– Dziecko do lat 6 startuje ZA DARMO!
– Dzieci w wieku 7 – 13 lat – 15,00 zł;
– Młodzież w wieku 14 – 18 lat – 25,00 zł;
– Dorośli – 35,00 zł.
Dziecko do lat 6 startuje jako osoba towarzysząca (nie otrzymuje indywidualnego pakietu startowego). Jest możliwość otrzymania pakietu startowego przez dziecko do lat 6 po uiszczeniu opłaty w wysokości 15,00 zł.
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (w bazie Rajdu);
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

ŚWIADCZENIA
• karta startowa;
• mapa;
• posiłek na mecie – obiad (drugie danie);
• dla osób, które zdobędą 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii medale i dyplomy.

NAGRODY
• Medale i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• Na trasie rajdu obowiązuje zakaz używania innych map, niż te rozdane przez organizatora
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.