REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ BĘDĄCEJ CZĘŚCIĄ RAJDU GWIAŹDZISTEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PIKNIKU EKOLOGICZNEGO W DNIU 31 MAJA 2015 ROKU.

 TERMIN I TRASA WYCIECZKI:
Wycieczka rowerowa odbędzie się w dniu 31 maja 2015 roku o godzinie 8:15.
Miejsce spotkania oraz startu wycieczki – Dąbrowa Górnicza, ul. Malinowe Górki, molo przy zbiorniku Pogoria III.
Metą wycieczki będzie Zamek na Podzamczu (Ogrodzieniec), gdzie odbywał się będzie Piknik Ekologiczny „Zielona Pobudka”.
Trasa wycieczki będzie wiodła przeważnie drogami leśnymi, szutrówkami. Na bardzo krótkim odcinku będzie prowadzona drogą publiczną.
Trasa wycieczki: Dąbrowa Górnicza – Zamek w Ogrodzieńcu (Podzamcze) przez: Ząbkowice – Trzebyczka – Niegowonice – Grabowa – Hutki Kanki – Podzamcze. Długość trasy wycieczki to ok. 40 km.
Uwaga! Powrót z pikniku we własnym zakresie!

ORGANIZATOR:
Rowerowa Norka (wycieczka rowerowa)
Nadleśnictwo Siewierz (rajd gwiaździsty)
Fundacja Nasza Ziemia (Z
ielona Pobudka – piknik ekologiczny)

 WARUNKI UCZESTNICTWA W WYCIECZCE:
Przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://rno.rowerowanorka.pl/rajd-gwiazdzisty do dnia 29 maja 2015;
• Podpisanie oświadczenia o udziale w
wycieczce na własną odpowiedzialność – w miejscu startu.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieką osoby pełnoletniej (osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie).

LIMIT MIEJSC:
• Obowiązuje limit miejsc – 60 miejsc z pełnymi pakietami startowymi oraz 40 – limit miejsc Uczestników wycieczki, którzy mogą wziąć udział w wycieczce lecz nie otrzymają pakietów startowych.

WYŻYWIENIE:
Wyżywienie na trasie wycieczki we własnym zakresie (Uczestnik powinien zabrać ze sobą prowiant i napoje);
Na mecie wycieczki każdy Uczestnik otrzyma posiłek.

ŚWIADCZENIA:
Udział w wycieczce jest bezpłatny.
Każdy Uczestnik wycieczki otrzyma pamiątkową koszulkę, czapeczkę, opaskę odblaskową.
Każdy Uczestnik wycieczki otrzyma na mecie posiłek

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Wycieczka będzie się odbywała przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
Na wycieczkę Uczestnik powinien przyjechać sprawnym rowerem, zabierając ze sobą podstawowe narzędzia i części zapasowe – klucze, dętki, łatki. Podczas awarii grupa solidarnie pomaga w naprawie.
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnik powinien posiadać ubranie stosowne do warunków pogodowych.
Każdy uczestnik zabiera ze sobą na trasę prowiant, napoje itp.
Awaria roweru musi być zgłoszona organizatorowi.
Uczestnik wycieczki nie może z niej samowolnie zrezygnować w trakcie jej trwania. Wszelkie decyzje w tym temacie ustalane są z kierownikiem wycieczki.
Tempo jazdy dyktują najsłabsi.
Uczestnik zobowiązuje się do:
– szanowania przyrody i pracy człowieka oraz przestrzegania zasad przeciwpożarowych dotyczących przebywania na terenach leśnych.
– stosownego zachowywania się.
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny dokument: dowód osobisty (osoba pełnoletnia), legitymację szkolną i kartę rowerową (osoba niepełnoletnia).
• Każdy uczestnik bierze udział w
wycieczce na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując przygotowany przez organizatora dokument (przed startem), w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz zniszczone lub uszkodzone wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy
Wycieczki są kompletne i zgodne z prawdą.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania
Wycieczki.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej
oraz śmiecenia na trasie Wycieczki
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
Wycieczki lub skrócenia trasy z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i partnerów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
Wycieczka odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

1 komentarz

Rajd gwiaździsty – D.G. – Ogrodzieniec | KoRNO – Kosmiczne Rajdy Na Orientacje · 10 maja 2015 o 18:40

[…] Regulamin wycieczki […]