Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO prosimy o zapoznanie się z treścią naszej polityki ochrony danych osobowych.

Informujemy, że dane podane podczas rejestracji na nasze imprezy przetwarzane są zgodnie z poniższymi zapisami.

Informujemy, że nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom. Nie sprzedajemy baz danych i dokładamy starań aby państwa dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w celu zgłoszenia na zawody jest:
F.H.U. Rowerowa Norka Monika Kosmala, z siedzibą w: Dąbrowie Górniczej, ul. Łaskowa 25 A, 42-523 Dąbrowa Górnicza

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia:
– klasyfikacji na zawodach i wyników,
– publikacji wyników, list startowych,
– kontaktu organizatora zawodów z osobą zgłoszoną,
– informowania drogą mailową o organizowanych przez F.H.U. Rowerową Norkę imprezach,
– dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
w tym – zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia ew. reklamacji.

3) podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
– prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 pkt. f RODO)
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 6 ust.1 pkt f RODO) będą:
– F.H.U. Rowerowa Norka Monika Kosmala,
– firma księgowa prowadząca księgowość Stowarzyszenia ROC (tylko dane uzyskane z przelewu opłaty startowej),
– kancelarie Prawne w zakresie ochrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z KPC.

5) przechowywane przez nas dane w formularzach zgłoszeniowych będą usuwane na wniosek zgłaszającego.

6) opublikowane wyniki z organizowanych przez nas imprez będą zawierały następujące, podane podczas rejestracji, dane: imię, nazwisko, nick, drużyna. Dane te przechowywane i dostępne będą w serwisie przez cały czas jego istnienia.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo do kontaktu z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

10) Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kontakt e-mail na adres: kontakt@rowerowanorka.pl