REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ „DĘBOWY WŁÓCZYKIJ 2017”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Dębowy włóczykij” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2017 r. w Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona (Dąbrowa Górnicza, ul. Letnia 9).
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Parku Zielona i okolice akwenów wodnych Pogoria III, Pogoria IV, Pogoria II, Pogoria I.

CELE IMPREZY
– popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu;
– propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
– pokazanie Dąbrowy Górniczej jako centrum aktywnego wypoczynku Zagłębia i Górnego Śląska;
– zacieśnianie więzi rodzinnych w ramach wspólnej rywalizacji;
– wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników.

BAZA RAJDU:
Bazą rajdu będzie:
Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona,
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Letnia 9

ORGANIZATOR:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rowerowanorka.pl

SPONSOR:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia poczęstunek (kiełbaski i pieczywo) w Bazie Rajdu (po Rajdzie).

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru 2 trasy:
• Piesza (około do 15 km).
• Rowerowa (około 40 km).

KLASYFIKACJA:
Uczestnicy na poszczególnych trasach będą klasyfikowani w kategoriach:
– drużynowa rodzinna (min. 2 osoby, w tym jedna poniżej 16 roku życia, dzieci poruszające się o własnych siłach – na rowerach lub pieszo, z wyłączeniem przyczepek, wózków, holi. Można startować z dzieckiem w wózku, siodełku lub na holu zapisując opiekuna według zasad opisanych w POSTANOWIENIACH KOŃCOWYCH);
– mężczyźni;
– kobiety.

HARMONOGRAM IMPREZY:
30 kwietnia (niedziela):
11:00 – 12:30 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych osobom zapisanym wcześniej (poprzez formularz do zapisów na stronie rajdu);
12:30 – 13:00 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych osobom, które wcześniej się nie zapisały (w przypadku wolnych miejsc);
13:00 – odprawa techniczna i start rajdu;
13:00 – 17:00 – rywalizacja zawodników na trasie pieszej oraz rowerowej (limit czasu
4 godziny);
15:00-18:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek;
18:00 – podsumowanie i ogłoszenie wyników rajdu – dekoracja najlepszych uczestników.

PUNKTY KONTROLNE:
Punkty kontrolne (PK) będą oznaczone w terenie biało-pomarańczowymi lampionami z perforatorem, numerem oraz kodem punktu. Obecność uczestnika na punkcie będzie potwierdzana na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej. Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście. W komunikacie startowym ogłoszonym przed rozpoczęciem rajdu będzie podana ilość punktów kontrolnych oraz inne ważne informacje dotyczące rajdu.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna,
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 18.00;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 29 kwietnia 2017 lub (w przypadku wolnych miejsc) zarejestrowanie się w bazie rajdu w dniu 30 kwietnia 2017 w godzinach 12:30-13:00.
• Uczestnik startuje w rajdzie BEZPŁATNIE, obowiązuje limit 150 osób (pierwsze 150 osób, które się zarejestrują mają gwarantowany udział w rajdzie, pozostali tylko
w przypadku gdy uczestnicy wcześniej zapisani nie odbiorą do godziny 12:30 pakietu startowego lub limit miejsc nie będzie osiągnięty).
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (w bazie Rajdu);
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

ŚWIADCZENIA
• Zaplecze sanitarne (wc),
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• poczęstunek na mecie – kiełbaska i biesiada przy ognisku,
• dla osób, które zdobędą 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii trofea i dyplomy.

NAGRODY
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Dzieci poruszające się w przyczepkach, wózkach, przy pomocą holi startujące w rajdzie są klasyfikowane wraz z opiekunem (w takiej kategorii jak opiekun ciągnący przyczepkę, wózek). Takie dzieci nie otrzymują odrębnego pakietu startowego (mogą korzystać z pakietu startowego opiekuna, można także zabrać dodatkowy prowiant i przygotować na miejscu grillowym). Podczas zapisów prosimy w uwagach podać imię i nazwisko dziecka i informacje, że będzie startować wraz z opiekunem, po takim zgłoszeniu dziecko na pamiątkę otrzyma dyplom z informacją o ilości zdobytych punktów.
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• Na trasie rajdu obowiązuje zakaz używania innych map, niż te rozdane przez organizatora
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.