TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „KoRNO 2016” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2016 r. w Siedlcu (gmina Janów).
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar gminy Janów, Niegowa, Żarki i okolica.

CELE IMPREZY
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów gminy Janów, Niegowa, Żarki i okolic;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

BAZA RAJDU:
Baza rajdu zlokalizowana będzie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu,
ul. Szkolna 8,
42-253 Janów .

ORGANIZATOR
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

PATRONAT:

Patronatem objęli:
– trasę pieszą rekreacyjną 15 km – Wójt Gminy Janów – Pani Joanna Ścigaj;
– trasę pieszą extreme 50 km – Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok – Pan Mirosław Unglik;
– trasę rowerową rekreacyjną 50 km – Burmistrz Miasta i Gminy Żarki – Pan Klemens Podlejski;
– trasę rowerową GIGA 130 km – Wójt Gminy Niegowa – Pani Dorota Hajto.

PARTNERZY:
Partnerem Rajdu jest Nadleśnictwo Złoty Potok

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz bufet.

NOCLEGI:
Jest możliwość noclegu w schronisku lub we własnym namiocie na terenie schroniska.
Cena noclegu to:
– Nocleg w schronisku (dzieci i młodzież szkolna) bez pościeli: 20,00 zł;
– Nocleg w schronisku (pozostali turyści) bez pościeli: 22,00 zł;
– Pościel: 6,00 zł;
– Nocleg we własnym namiocie: 10 zł.
Zgłoszenia osób chętnych na nocleg przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.
Od dnia 22 sierpnia dostępne są tylko noclegi we własnym namiocie (10 zł) lub w cenie 25,00 zł (+ jednorazowa opłata za pościel 6,00 zł) w apartamencie w schronisku.

TRASY
Uczestnicy będą mieli do wyboru 4 trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Rowerowa giga – 130 km;
• Rowerowa rekreacyjna – 50 km;
• Piesza rekreacyjna – 15 km;
• Piesza extreme – 50 km.

KLASYFIKACJA:
Na trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:
• Rowerowa rekreacyjna – 50 km – kategoria open i junior (do 16 lat) – rywalizacja o Puchar Burmistrza Żarek;
• Rowerowa giga – 130 km – kategoria kobiety/mężczyźni – rywalizacja o Puchar Wójta Gminy Niegowa;
• Piesza rekreacyjna – 15 km – kategoria open i junior (do 16 lat) – rywalizacja o Puchar Wójta Gminy Janów;
• Piesza extreme – 50 km – kategoria kobiety/mężczyźni – rywalizacja o Puchar Nadleśnictwa Złoty Potok.

Uczestnicy na trasie rowerowej GIGA dodatkowo sklasyfikowani zostaną w Pucharze Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację (PPM),

HARMONOGRAM IMPREZY
• 26 sierpnia (piątek):
– 20:00 – 22:00 – praca sekretariatu rajdu

• 27 sierpnia (sobota):
– 6.00-7.50 – praca sekretariatu Rajdu
– 8.00 – start trasy rowerowej 130 km oraz trasy pieszej 50 km
– 8.10 – 9.50 – praca sekretariatu Rajdu
– 10.00 – start pozostałych tras
– 10.00 – 18.00 – rywalizacja zawodników na trasie
– 18.00 – koniec limitu czasowego
– 18.30 – oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników
– od 18.00 – biesiada przy ognisku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia do 24 sierpnia 2016 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie rajdu.

Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 24 sierpnia, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.
Zakup okazjonalnej, rajdowej koszulki (do odebrania w dzień rajdu) tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora (w wysokości 30,00 zł) do dnia 19 sierpnia. Po tym terminie możliwe jest zamówienie koszulki lecz z przesyłką pocztową (należy doliczyć 8,50 zł za przesyłkę).

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
Płatne do 18.08.2016:
Dzieci do 8 roku życia                           – 15 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 25 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 45 zł;
Płatne po 18.08.2016
Dzieci do 8 roku życia                           – 25 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 35 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 55 zł.
Płatne w bazie rajdu:
Dzieci do 8 roku życia                           – 40 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 50 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 70 zł.
Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem
KoRNO + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

PUNKTY KONTROLNE
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – czerwonymi lampionami
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK
• W przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej
• W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW – TRASA ROWEROWA GIGA
• Na trasie rowerowej GIGA prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: kobiety i mężczyźni;
• Zawody na trasie rowerowej GIGA zostaną rozegrane w formie rogainingu.
• Na terenie zawodów umieszczonych będzie około 40 punktów kontrolnych (dokładna ilość punktów kontrolnych zostanie podana w komunikacie startowym).
• Każdy punkt będzie miał przypisaną wagę punktową. Waga punktu kontrolnego będzie opisana poprzez jego numer, tzn. punkty o numerach 20-29 będą miały wartość 20 punktów, punkty 30-39 będą miały wartość 30 punktów, punkty 40-49 będą miały wartość 40 punktów, itd…
• Zadaniem zawodników będzie zdobycie jak największej ilości punktów wagowych w czasie 10 godzin.
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę.
• W przypadku przekroczenia limitu czasowego, który jest do godziny 18:00 naliczana jest kara w wysokości 20 punktów wagowych za każdą minutę spóźnienia. Przekroczenie limitu o 30 lub więcej minut skutkować będzie dyskwalifikacją. Po przekroczeniu limitu czasowego, uczestnicy, którzy nie zakończyli zawodów, powinni w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety.
Mapy zostaną rozdane na 5 minut przed startem trasy.

 

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW – POZOSTAŁE TRASY
• Na trasie rowerowej oraz pieszej rekreacyjnej prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie: open i junior (dzieci i młodzież do 16 lat). Na trasie pieszej prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: kobiety i mężczyźni;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (godzina 18:00) naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć przynajmniej jeden PK.
• Ilość PK na każdej z tras zostanie podana w komunikacie startowym

OGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym),
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 18.30;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA
• Zaplecze sanitarne,
• możliwość umycia rowerów,
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• bufet;
• biesiada przy grillu/ognisku z pieczeniem kiełbasek,
• kawa, herbata,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
• Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu rajdu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko
i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.