TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Jesienne Beskidzkie KoRNO 3” zwany dalej Rajdem odbędzie się 17 października 2015 r. w Międzybrodziu Żywieckim.
Terenem rozgrywania zawodów będzie okolica Międzybrodzia Żywieckiego.

CELE IMPREZY
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna Beskidów;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
• Sprawdzenie granic swoich możliwości.

BAZA RAJDU:
Baza Rajdu będzie zlokalizowana w szkole:
Zespół Szkół w Międzybrodziu Żywieckim
ul. Beskidzka 6,
Międzybrodzie Żywieckie

ORGANIZATOR:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek oraz bufet w Bazie Rajdu (po Rajdzie).

NOCLEGI:
Jest możliwość noclegu w bazie rajdu:
– w sali szkolnej, w warunkach turystycznych (ze swoją karimatą i śpiworem), w cenie 15 zł za nocleg. Do dyspozycji uczestników prysznice i klasa szkolna.
Rezerwacji noclegów należy dokonać podczas zapisów na rajd poprzez formularz zgłoszeniowy.

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy o różnej długości i stopniu trudności:
– piesza 15 km;
– piesza extreme 50 km;
– rowerowa rekreacyjna 40 km;
– rowerowa giga 100 km;
– rowerowa enduro 40 km (po górach).

Szczegółowy opis tras:
– piesza 15 km – pieszo po górach, punkty będą umieszczone w okolicy znakowanych szlaków pieszych,
– piesza 50 km – pieszo po górach, punkty będą umieszczone w okolicy znakowanych szlaków pieszych,
– rowerowa rekreacyjna 40 km – punkty będą tak umieszczone, że w 80 % będzie można do nich dojechać asfaltami lub utwardzonymi drogami,
– rowerowa giga 100 km – punkty będą tak umieszczone, że w 80 % będzie można do nich dojechać asfaltami lub utwardzonymi drogami, z racji okolicy będą jednak duuuuuuuże podjazdy
– rowerowa enduro 40 km (po górach) – rowerem po górach, punkty będą umieszczone w okolicy znakowanych szlaków pieszych, dlatego trasa ta jest dla osób, które mają dobrze opanowaną technikę jazdy w terenie (kamienie, korzenie, strome zjazdy), nie jest konieczne posiadanie roweru typu full, choć pewnie trochę pomoże podczas zjazdu. Trasa dla tych, co lubią szaleństwa w terenie

GODZINY STARTÓW I ZAKOŃCZENIA CZASU NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:
• Rowerowa giga 100 km – start: 8:00, zakończenie: 18:00;
• Piesza – 50 km – start: 8:00, zakończenie: 18:00;
• Rowerowa rekreacyjna – 40 km – start: 10:00, zakończenie: 18:00;
• Rowerowa enduro – 40 km po górach – start: 10:00, zakończenie: 18:00;
• Piesza – 15 km – start: 10:00, zakończenie: 18:00;

HARMONOGRAM RAJDU:
16 października (piątek):
– 20:00 – 22:00 – praca sekretariatu rajdu
17 października (sobota):
– 6:00 – 7:30 – praca sekretariatu rajdu;
– 8:00 – start trasy rowerowej giga 100 km i pieszej extreme 50 km,
– 8:15 – 9:45 – praca sekretariatu rajdu;
– 10:00 – start pozostałych tras;
– 18:00 – koniec limitu czasowego;
– 18:30 – oficjalne zakończenie rajdu, uhonorowanie najlepszych uczestników
18 października (niedziela):
– 9:00 – wykwaterowanie się z bazy.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie rajdu do 14 października 2015. Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 14 października, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.
Zakup okazjonalnej, rajdowej koszulki (do odebrania w dzień rajdu) tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora do dnia 8 października. Po tym terminie możliwe jest zamówienie koszulki lecz z przesyłką pocztową (należy doliczyć 9,50 zł za przesyłkę).
• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
Płatne do 12.10.2015:
Dzieci do 8 roku życia                           – 15 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 25 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 45 zł;
Płatne od 13.10.2015
Dzieci do 8 roku życia                           – 30 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 40 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 55 zł.
Płatne w bazie rajdu:
Dzieci do 8 roku życia                           – 40 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 50 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 80 zł.
Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem: Jesienne Beskidzkie KoRNO 3 + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność – w bazie rajdu;
• Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach tylko pod opieką osoby pow. 18 roku życia.

KLASYFIKACJA:
Na trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:
– piesza 15 km – kategoria junior (do 16 roku życia) i open;
– piesza 50 km – kobiety i mężczyźni;
– rowerowa rekreacyjna 40 km – kategoria junior (do 16 roku życia) i open;
– rowerowa giga 100 km – kategoria kobiety i mężczyźni;
– rowerowa enduro 40 km (po górach) – kategoria kobiety i mężczyźni;

ŚWIADCZENIA
• Karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek,
• kawa, herbata,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Dyplomy oraz trofea dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Uczestnik startujący na trasach rowerowych zobowiązany jest do startu w kasku.
• Na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz zejścia/zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.
• Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
• W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu.
• Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Zgłoszenie dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje pełnych świadczeń.
• Komunikat startowy jest nierozłączną częścią tego regulaminu.

1 komentarz

Niższe wpisowe na Beskidzkie KORNO do 12.10! | ZDEZORIENTOWANI MTBO TEAM · 11 października 2015 o 19:03

[…] Regulamin TUTAJ […]