Regulamin Pucharu KoRNO (Kosmicznych Rajdów na Orientację) & LaserCup 2016

1. Imprezy wchodzące w skład Pucharu KoRNO & LaserCup 2016.

W 2016 roku Puchar KoRNO & LaserCup rozgrywany jest podczas następujących imprez:
16.04 – Wiosenne KoRNO;
28.05 – Na tropie duchów;
27.08 – KoRNO;
22.10 – Jesienne Beskidzkie KoRNO;
17.12 – Zimowe KoRNO.

2. Klasyfikacja:

W Pucharze KoRNO & LaserCup klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej imprezie wymienionej w punkcie 1.
Uczestnicy Pucharu KoRNO & LaserCup klasyfikowani będą w następujących kategoriach:
– Trasa rowerowa Giga – kategoria mężczyźni i kobiety;
– Trasa rowerowa rekreacyjna – kategoria mężczyźni, kobiety i junior;
– Trasa piesza – kategoria mężczyźni i kobiety;
– Trasa piesza rekreacyjna – kategoria mężczyźni, kobiety i junior.

3. Zasady punktacji:

Punkty za poszczególne imprezy przyznawane są według następujących zasad:
1 miejsce – 100 punktów,
2 miejsce – 99 punktów,
3 miejsce – 98 punktów itd.
Jeżeli naliczanie punktów dojdzie do 1 punktu, wszystkie sklasyfikowane dalej osoby otrzymają po 1 punkcie.
Jeżeli osoba nie będzie sklasyfikowana (NKL) otrzyma 0 punktów.
W przypadku miejsc ex aequo, wszystkie osoby w tej grupie otrzymają po tyle punktów ile otrzymałaby osoba będąca na najniższym miejscu z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów).

4. Klasyfikacja generalna Pucharu KoRNO:

Do Pucharu KoRNO & LaserCup zliczane będą cztery najlepsze wyniki danego uczestnika na poszczególnych trasach wymienionych w punkcie 2.
W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez uczestników w klasyfikacji generalnej końcowej na miejscach od 1-3, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy. Gdy liczba punktów będzie równa o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach. W przypadku gdy nie będzie takich imprez liczy się ilość zdobytych PK zdobytych w tej samej ilości startów. Przy dalszych miejscach w klasyfikacji generalnej końcowej będą uwzględniane miejsca ex aequo

Uwaga! Osoby startujące w Jesiennym Beskidzkim KoRNO na trasie enduro będą sklasyfikowani w takiej kategorii w jakiej rywalizują w Pucharze.
Jeżeli w danym rajdzie nie ma klasyfikacji odpowiadającej klasyfikacji w Pucharze, to jest zrobiona specjalnie dla celów Pucharu KoRNO & LaserCup klasyfikacja w danej kategorii (przykład trasa rowerowa rekreacyjna, kategoria kobiety).

5. Nagrody

10 najlepszych zawodników Pucharu KoRNO & LaserCup w każdej kategorii z punktu 2 otrzyma puchary i dyplomy (za 1 miejsce), zawodnicy z miejsc 2-3 otrzymają dyplomy.

Zapraszamy do udziału w Pucharze KoRNO & LaserCup!