Pragniemy poinformować, że na najbliższym rajdzie na orientację – KoRNO 2014 w dniu 23 sierpnia będzie można pooglądać, porozmawiać na temat mapników o-bike.


Dodatkowo będzie można wylosować mapnik dla dzieci ufundowany przez producenta.