Zgłoszenia na rajd Wiosenne Jurajskie KoRNO można było dokonać do dnia 20 marca 2014.

Zapraszamy na kolejne edycje rajdu!