Zgłoszenia na Rajd do 23 maja 2013 można dokonać:

Wysyłając e-maila na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, podając dane:
– imię i nazwisko uczestnika Rajdu,
– nazwa drużyny/nick (nie jest wymagana),
– rok urodzenia,
– rodzaj trasy (rowerowa czy piesza),
– miasto,
– informację czy jest się zainteresowanym okazjonalną koszulką Rajdu Na Orientację „Orientuj się!” (koszt koszulki 30,00 zł).

Opłatę startową można wpłacić na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.

Płatne do 17.05.2013:
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia – 10 zł;
Osoby powyżej 18 lat – 13 zł;
Płatne po 17.05.2013
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia – 20 zł;
Osoby powyżej 18 lat – 25 zł.

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem
Jurajski Orient + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

Zakup okazjonalnej, rajdowej koszulki możliwy jest tylko po wcześniejszym uiszczeniu opłaty na wskazane wyżej konto do 17 maja lub zapłacenie za nią na rajdzie i odebranie
w ustalonym terminie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspaniałej zabawy!