Rajdy Na Orientację to zawody, w których uczestnik ma za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych. Potwierdzenie obecności odbywa się, zależnie od rodzaju imprezy i punktu kontrolnego, poprzez:

  • przedziurkowanie odpowiedniego pola karty startowej kasownikiem, obecnym na punkcie kontrolnym
  • wpisanie do odpowiedniego pola karty startowej odpowiednich znaków kredką, obecną przy lampionie
  • zbliżeniem posiadanego przez uczestnika chipu do elektronicznego urządzenia zainstalowanego w punkcie kontrolnym (technologia bezprzewodowa)