REGULAMIN NOCNEGO RAJDU NA ORIENTACJĘ „NA TROPIE JURAJSKICH DUCHÓW”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Nocny Rajd na Orientację „Na tropie jurajskich duchów” zwany dalej Rajdem odbędzie się w nocy z 14 na 15  sierpnia 2013 r. w Reczkowym koło Kuźniczki.
Podajemy dojazd do bazy z drogi 94 (dla tych, co przyjadą samochodami).
https://maps.google.pl/maps?saddr=Francesco+Nullo&daddr=Nieznana+droga&hl=pl&ll=50.314668%2C19.422455&spn=0.057111%2C0.169086&sll=50.329094%2C19.415267&sspn=0.007137%2C0.021136&geocode=FcWF_wIdjyMoAQ%3BFY76_wIdej0oAQ&t=m&mra=me&mrsp=1%2C0&sz=16&z=13
Tym, którzy przyjadą rowerami rekomendujemy dojazd przez Łosień – Okradzionów – Kuźniczkę. Autobus – numer linii 803 jedzie do Kuźniczki.
Dokładny adres bazy:
„Na Polanie”
Małgorzata i Paweł Liszkowie
RECZKOWE 1
32-329 Krzykawka
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

CELE IMPREZY
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów Jury Krakowsko – Częstochowskiej;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
• Sprawdzenie granic swoich możliwości.

BAZA RAJDU:
Baza Rajdu będzie zlokalizowana w gospodarstwie agroturystycznym w Reczkowym koło Kuźniczki.

ORGANIZATOR
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie).

NOCLEGI:
Będzie możliwość rozbicia namiotu w bazie rajdu.

TRASY
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Rowerowa rekreacyjna – 40 km;
• Rowerowa giga – 100 km;
• Rowerowa extreme – 150 km;
• Piesza – 30 km.
• Piesza extreme – 50 km.

GODZINY STARTÓW I ZAKOŃCZENIA CZASU NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:
• Rowerowa extreme – 150 km – start: 20:00, zakończenie: 8:00;
• Rowerowa rekreacyjna – 40 km – start: 22:00, zakończenie: 6:00;
• Rowerowa giga – 100 km – start: 22:00, zakończenie: 6:00;
• Piesza – 30 km – start: 22:00, zakończenie: 6:00;
• Piesza extreme – 50 km – start: 22:00, zakończenie: 8:00.

Sekretariat bazy rajdu będzie czynny w dniu 14.08.2013 od godziny 19:00.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd e-mailem, do dnia 12 sierpnia, na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, podając dane:
– imię i nazwisko uczestnika Rajdu,
– nazwa drużyny/nick (nie jest wymagana),
– rok urodzenia,
– rodzaj trasy (rowerowa czy piesza),
– miasto,
– informację czy jest się zainteresowanym okazjonalną koszulką rajdu (koszt koszulki 30,00 zł).

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
Płatne do 10.08.2013:
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 20 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 30 zł;
Płatne po 10.08.2013
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 30 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 40 zł.
Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem
Nocny rajd + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa i opłata za noclegi
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach tylko pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

KLASYFIKACJA:
Na trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:
• Rowerowa rekreacyjna – 40 km – kategoria open i junior;
• Rowerowa giga – 100 km – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Rowerowa extreme – 150 km – kategoria open;
• Piesza – 30 km – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Piesza extreme – 50 km – kategoria open.

ŚWIADCZENIA
• Przechowalnia bagażów i rowerów,
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek,
• wrzątek do celów spożywczych,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko
i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

 

2 komentarze

Nocne MTBO: Na tropie jurajskich duchów – obniżona opłata do końca lipca! | ZDEZORIENTOWANI · 25 lipca 2013 o 12:51

[…] Szczegóły – w regulaminie. […]

Nocne MTBO: Na tropie jurajskich duchów – obniżona opłata do 10.08 | ZDEZORIENTOWANI · 8 sierpnia 2013 o 13:27

[…] Szczegóły – w regulaminie. […]