Prezentujemy listę rezerwową rajdu Dębowy Włóczykij.

Osoby z listy rezerwowej, w przypadku zwolnienia się miejsca z listy startowej do 2 maja będą przenoszone na listę startową.
Zapraszamy te osoby, które nie zakwalifikują się na listę startową, w dniu rajdu – 3 maja 2018, na godzinę 12:30 – od tej godziny będą wydawane pakiety startowe, które zostały nieodebrane przez osoby zapisane na listę startową.

Agnieszka Makowska
Jan Świerczewski
lukasz bluza
Rafał Ponikiewicz
Piotr Gocyła
Artur Tomza
Dawid Tomza
Anna Tomza
Wojciech Wybraniec
Kamila Wach
Marta Kaczmarczyk
Artur Dudek
Jakub Kaczmarczyk
Katarzyna Jędrzejczyk