Zgłoszenia na Rajd, do czasu umieszczenia przez nas formularza zgłoszeniowego na stronie, można dokonać wysyłając e-maila na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, podając dane:
– imię i nazwisko uczestnika Rajdu,
– nazwa drużyny/nick (nie jest wymagana),
– rok urodzenia,
– rodzaj trasy (rowerowa czy piesza),
– miasto,
– deklarację czy jest się zainteresowanym noclegiem w bazie rajdu,
– informację czy jest się zainteresowanym okazjonalną koszulką Nocnego Rajdu Na Orientację KoRNO III – W pogoni za wiosną (koszt koszulki 30,00 zł).

Serdecznie zapraszamy do ekstremalnej zabawy!

1 komentarz