KOMUNIKAT STARTOWY rajdu na orientację „Wiosenne Jurajskie KoRNO & Dog Orient” dla tras pieszych i rowerowych

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Wiosenne Jurajskie KoRNO & Dog Orient” odbędzie się 22 marca 2014 r. w Dąbrowie Górniczej. Terenem rozgrywania zawodów będą okolice Dąbrowy Górniczej i Jura Krakowsko-Częstochowska.
Baza Rajdu będzie zlokalizowana w Bazie Biwakowo – Campingowo – Rekreacyjnej „Eurocamping” w Błędowie,
ul. Żołnierska 130,
42-525 Błędów.

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy:
– piesza 15 km;
– piesza 40 km;
– rowerowa rekreacyjna 40 km;
– rowerowa giga 100 km.

GODZINY STARTÓW I ZAKOŃCZENIA CZASU NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:
• Rowerowa giga 100 km – start: 9:00, zakończenie: 17:00;
• Rowerowa rekreacyjna, piesze – start: 11:00, zakończenie: 17:00;

KLASYFIKACJA:
Uczestnicy będą klasyfikowani na trasach:
– piesza 15 km – w kategorii open i junior (dzieci i młodzież do 16 roku życia – data urodzenia > = 1998);
– piesza 40 km – w kategorii kobiety i mężczyźni (od 17 roku życia data urodzenia < = 1997);
– rowerowa rekreacyjna 40 km – w kategorii open i junior (dzieci i młodzież do 16 roku życia);
– rowerowa giga 100 km – w kategorii kobiety i mężczyźni (od 17 roku życia);

Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK. Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie. W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy. Droga pomiędzy punktami jest dowolna, a jej wybór należy do uczestników.

Zawodnicy powinni posiadać długopis;
Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 18.00;
Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

MAPA
Rajd zostanie rozegrany przy użyciu fragmentu kolorowej mapy turystycznej wydawnictwa Compass w skali 1 : 50 000 na trasie pieszej oraz rowerowej rekreacyjnej oraz 1:75000 dla trasy rowerowej 100 km, z naniesionymi punktami kontrolnymi. Aktualność mapy – rok 2005. Mapa zabezpieczona będzie w worku foliowym. W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora oraz zakaz używania odbiorników gps (dozwolone jest jedynie w celach zapisu śladu trasy).
Na mapie oznaczony będzie obszar części Pustyni Błędowskiej, po którym obowiązuje całkowity zakaz poruszania się. Uczestnik rajdu jest zobowiązany do przestrzegania tego zakazu. W przypadku złamania zakazu uczestnik nie będzie klasyfikowany. Ze złamaniem zakazu mogą wiązać się także inne konsekwencje.

PUNKTY KONTROLNE I POTWIERDZENIE PUNKTÓW:
Punkty kontrolne (PK) to biało-pomarańczowe kartki formatu A4, z numerem punktu, perforatorem oraz kodem punktu, biało-pomarańczowe lampiony lub drewniane słupki. Punkty będą potwierdzane na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej, w przypadku gdy na punkcie nie będzie perforatora należy spisać kod punktu na kartę startową lub zrobić zdjęcie kartki/lampionu na punkcie. Potwierdzenie obecności na dwóch punktach będzie się odbywać w odmienny sposób – polegać będzie na spisaniu pewnej informacji z tablicy na punkcie na kartę startową (w tych punktach nie będzie lampionów). Informacja, które punkty będą potwierdzane w odmienny sposób będzie umieszczona w opisie punktów. Punkty kontrolne zlokalizowane będą na ewidentnych obiektach, typu: skrzyżowanie szlaków, pomnik, krzyż, kapliczka, skała itp. Ich odnalezienie nie powinno stanowić problemu dla każdego turysty.