KOMUNIKAT STARTOWY rajdu na orientację „Jesienne Beskidzkie KoRNO”

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Jesienne Beskidzkie KoRNO” odbędzie się 26 października 2013 r. w Porąbce-Kozubniku. Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Beskidu Małego. Baza Rajdu będzie zlokalizowana w szkole:
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Jana Pawła II w Porąbce
ul. Kozubnicka 5
43 – 353 Porąbka

GODZINY STARTÓW I ZAKOŃCZENIA CZASU NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:
• Rowerowa giga 80 km – start: 9:00, zakończenie: 19:00;
• Piesza – 30 km – start: 10:00, zakończenie: 19:00;
• Dogtrecking – 30 km – start: 10:00, zakończenie: 19:00.
• Rowerowa rekreacyjna – 40 km – start: 10:30, zakończenie: 19:00;
• Rowerowa enduro – 40 km po górach – start: 10:30, zakończenie: 19:00;

Sekretariat bazy rajdu będzie czynny w dniu 25.10.2013 od godziny 18:00, w dniu 26 października od godziny 7:00.

KLASYFIKACJA:
Na wszystkich trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategorii ogólnej (open) oraz kobiet. Podstawą klasyfikacji uczestnika rajdu jest czas pokonania trasy; wygrywa ten uczestnik, który uzyska najlepszy czas. Na pokonanie trasy zostanie wyznaczony limit czasu. Za przekroczenie limitu doliczane będą minuty karne (za każdą minutę spóźnienia poza limit czasu doliczane będzie 30 minut do czasu uczestnika). Za brak punktu kontrolnego będą również doliczane minuty karne. Ilość minut karnych będzie podana na mapie. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest zaliczenie minimum jednego punktu kontrolnego. Zadaniem uczestników rajdu będzie zaliczenie punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie. Droga pomiędzy punktami jest dowolna, a jej wybór należy do uczestników.

MAPA
Rajd zostanie rozegrany przy użyciu fragmentu kolorowej mapy turystycznej „Beskid Mały” wydawnictwa Compass w skali 1 : 50 000, z naniesionymi punktami kontrolnymi. Mapa zabezpieczona będzie w worku foliowym. W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora oraz zakaz używania odbiorników gps (dozwolone jest jedynie w celach zapisu śladu trasy).

PUNKTY KONTROLNE I POTWIERDZENIE PUNKTÓW:
Punkty kontrolne (PK) to biało-pomarańczowe kartki formatu A4, z numerem punktu, perforatorem oraz kodem punktu. Punkty będą potwierdzane na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej, w przypadku gdy na punkcie nie będzie perforatora należy spisać kod punktu na kartę startową lub zrobić zdjęcie kartki na punkcie. Potwierdzenie obecności na dwóch punktach będzie się odbywać w odmienny sposób – polegać będzie na odbiciu pieczęci na odwrocie karty startowej. Informacja, które punkty będą potwierdzane w odmienny sposób będzie umieszczona w opisie punktów. Punkty kontrolne zlokalizowane będą na ewidentnych obiektach, typu: skrzyżowanie szlaków, pomnik, krzyż, kapliczka, skała, schronisko itp. Ich odnalezienie nie powinno stanowić problemu dla każdego turysty.

HARMONOGRAM RAJDU:
25 października (piątek):
– 18:00 – 22:00 – praca sekretariatu rajdu
26 października (sobota):
– 7:00 – 8:30 – praca sekretariatu rajdu;
– 9:00 – start trasy rowerowej giga 80 km;
– 9:15 – 9:45 – praca sekretariatu rajdu;
– 10:00 – start trasy pieszej i dogtrekkingowej;
– 10:30 – start trasy rowerowej rekreacyjnej oraz rowerowej enduro;
– 19:00 – koniec limitu czasowego;
– 20:00 – oficjalne zakończenie rajdu, uhonorowanie najlepszych uczestników
– 19:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek.
27 października (niedziela):
– 9:00 – wykwaterowanie się z bazy, propozycja zwiedzenia ciekawego miejsca.