REGULAMIN NOCNEGO RAJDU NA ORIENTACJĘ
„NA TROPIE JURAJSKICH DUCHÓW 2”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Nocny Rajd na Orientację „Na tropie jurajskich duchów” zwany dalej Rajdem odbędzie się w nocy z 21 na 22 czerwca 2014 r.
Terenem rozgrywania zawodów będzie okolica Kuźniczki oraz obszar Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

CELE IMPREZY
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów Jury Krakowsko – Częstochowskiej;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
• Sprawdzenie granic swoich możliwości.

BAZA RAJDU:
Baza Rajdu będzie zlokalizowana w gospodarstwie agroturystycznym „Na Polanie” w Reczkowym koło Kuźniczki.
Adres:
„Na Polanie”
Małgorzata i Paweł Liszkowie
RECZKOWE 1
32-329 Krzykawka

Podajemy rekomendowany dojazd do bazy z drogi 94 (dla tych, co przyjadą samochodami). https://maps.google.pl/maps?saddr=Francesco+Nullo&daddr=Nieznana+droga&hl=pl&ll=50.314668%2C19.422455&spn=0.057111%2C0.169086&sll=50.329094%2C19.415267&sspn=0.007137%2C0.021136&geocode=FcWF_wIdjyMoAQ%3BFY76_wIdej0oAQ&t=m&mra=me&mrsp=1%2C0&sz=16&z=13

Tym, którzy przyjadą rowerami rekomendujemy dojazd przez Łosień – Okradzionów – Kuźniczkę. Autobus – numer linii 603 jedzie do Kuźniczki.

ORGANIZATOR
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz kiełbaski na ognisko.

NOCLEGI:
Będzie możliwość rozbicia namiotu w bazie rajdu. Noclegi w gospodarstwie agroturystycznym – według wolnych miejsc – informacje i rezerwacje bezpośrednio w gospodarstwie.

TRASY
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Rowerowa rekreacyjna – 50 km;
• Rowerowa giga – 100 km;
• Rowerowa extreme – 150 km;
• Piesza – 30 km.

GODZINY STARTÓW I ZAKOŃCZENIA CZASU NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:
• Rowerowa extreme – 150 km – start: 20:00, zakończenie: 6:00;
• Rowerowa rekreacyjna – 50 km – start: 22:00, zakończenie: 6:00;
• Rowerowa giga – 100 km – start: 22:00, zakończenie: 6:00;
• Piesza – 30 km – start: 22:00, zakończenie: 6:00;

Sekretariat bazy rajdu będzie czynny w dniu 21 czerwca od godziny 19:00.

HARMONOGRAM RAJDU:
– 19:00 – 19:45 – wydawanie pakietów startowych dla trasy rowerowej extreme (150 km);
– 19:45 – 20:00 – odprawa techniczna trasy rowerowej extreme (150 km);
– 20:00 – start trasy rowerowej extreme (150 km);
– 20:00 – 21:45 – wydawanie pakietów startowych dla tras: pieszych, rowerowej 50 km oraz 100 km;- 21:45 – 22:00 – odprawa techniczna pozostałych tras;
– 22:00 – start pozostałych tras;
– 23:00 – 6:30 – ognisko;
– 06:00 – koniec limitu czasowego wszystkich tras;
– 06:30 – 07:00 – oficjalne zakończenie rajdu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd do dnia 19 czerwca poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie rajdu lub poprzez e-mail, wysyłając e-maila na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, podając dane:
– imię i nazwisko uczestnika Rajdu,
– nazwa drużyny/nick (nie jest wymagana),
– rok urodzenia,
– rodzaj trasy (rowerowa 50 km, 100km, 150 km czy piesza 30 km, 50 km),
– miasto,
– informację czy jest się zainteresowanym okazjonalną koszulką rajdu (koszt koszulki 30,00 zł).

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
Płatne do 16.06.2014:
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 25 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 35 zł;
Płatne po 16.06.2014:
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 35 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 50 zł.
Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem
Nocny rajd + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa i opłata za noclegi
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach tylko pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

PUNKTY KONTROLNE:
Punkty kontrolne (PK) w terenie będą oznaczone lampionami. Lampiony to biało-pomarańczowe kartki formatu A4, z numerem punktu, perforatorem oraz kodem punktu. Obecność na punktach będzie potwierdzana na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej, w przypadku gdy na punkcie nie będzie perforatora należy spisać kod punktu na kartę startową lub zrobić zdjęcie kartki/lampionu na punkcie. W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca,
w którym powinien znajdować się PK. Punkty kontrolne zlokalizowane będą na ewidentnych obiektach, typu: skrzyżowanie szlaków, pomnik, krzyż, kapliczka, skała itp. Ich odnalezienie nie powinno stanowić problemu dla każdego turysty. Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna;
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 7.00;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne lub odwołania zawodów z powodu siły wyższej.

KLASYFIKACJA:
Na trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:
• Rowerowa rekreacyjna – 50 km – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Rowerowa giga – 100 km – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Rowerowa extreme – 150 km – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Piesza – 30 km – kategoria kobiety/mężczyźni;

ŚWIADCZENIA
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek,
• wrzątek do celów spożywczych,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Trofea dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko
i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, partnerów, media i sponsorów;
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.